Pamela arbetar med ett brett spektrum av kunder, där den gemensamma nämnaren är äkta självledarskap. Självledarskap är hur du leder dig i den riktning som du vill att ditt liv ska ta, hur du utvecklar din självkännedom och ditt mod för att kunna växa, mogna och utvecklas på alla delar av ditt liv.

 

Hennes filosofi, metod och personliga bemötande är universellt och kan tillämpas på ett oräkneligt antal yrken, branscher och organisationer. Här är några exempel på aktuella områden.

 

 

 


Järvaskolan är en högstadieskola i Kista. Skolans vision är en värld där alla barn får gå i en bra och likvärdig skola som inspirerar till gränslösa drömmar och motiverar till högre studier.


Tågaborsskolan är en F­9 skolan i Helsingborg. Tågaborggsskolan strävar efter att vara världens bästa skola och ge barnen en varierad och inspirerad undervisning.


En mötesplats för progressiva idéer och människorna bakom dem. Där möts frilansare, entreprenörer och digitala nomader. De erbjuder även program för team och individer som vill byta den stressiga stadsmiljön mot en mer avslappnad, natur­ och jordnära arbetsmiljö.


Bättre skolors mål är att skapa och utveckla Framtidens skola. Det är en fristående, entreprenöriell stiftelse med syfte att utforska framtidens lärande och skapa framtidens skola på vetenskaplig grund. En skola som kan möta den mångfald och komplexitet som finns i dagens samhälle och som på ett hållbart och hälsosamt sätt kan stötta varje elev i sin utveckling.


MindClub är ett community för mental träning med de bästa verktygen, övningarna och teamkänslan för att stärka ditt egna och andras ledarskap utifrån och in. MindClub erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar.


Growing minds är en mötesplats för föräldrar. Ledande experter samlar den senaste kunskapen, idéerna och verktygen för att dina barn ska må så bra som möjligt och lära sig på bästa sätt.


Ett bokprojekt med fokus på Ett större liv. Hur skulle ditt liv se ut om du hade frihet i livets alla områden? Pamela samskapar med fotografen Denise Lissert Holm, Björn Natthiko, Annelie Pompe, Charlie Söderberg med flera spännande och inspirerande människor som på olika sätt väljer att leva ett större liv .


Notes for Peace är en återkommande fredskonsert som hålls i Sverige. Det är ett dagsarrangemang med workshops, tal från gästföreläsare som aktivt jobbar för en bättre värld. Dagen avslutas med en konsert med några av Sverige bästa artister.


Pamela är grundare till ledarskapsprogrammet Unfold Transformation som erbjuder ledarskapsutbildning och kurser i avancerad självkännedom. Parallellet med kurserna utbildar Pamela ett team av ledare för att driva ledarskapsprogrammet vidare tillsammans med henne.


Pamela är grundare för Nexters Leadership Initiative som erbjuder självledarskapsläger för unga personer mellan 13 och 19 år. Parallellt med kurserna utbildar Pamela ett team av ledare för att driva ledarskapsprogrammet tillsammans med henne.


Dooify är en webcommunity där medlemmar kan byta upplevelser, kunskap och hjälp med varandra genom att bjuda på sin tid och ta del av andras. På Dooify används timmar som valuta och alla tjänster värderas lika. Projektet ses som ett sätt att främja möten mellan människor, nyfikenhet och lärande.


Det är ett mentorsprogram i Serbien mellan seniorer i näringslivet och juniorer inom den kreativa och sociala entreprenörskapssektorn. Mentorsprogrammets vision är: Changing the society one conversation a time.


Forza är ett nätverk för drivna människor med passion för business och personlig utveckling. Nätverket erbjudet en plattform där individer kan ta del av kunskap, inspiration och nya perspektiv genom träffar med likasinnade.

Vad kan vi skapa tillsammans?

Vad är ditt projekt?

Kontakta oss så tar vi reda på det!

 

Book now