Ett större liv

Ett större liv

Pamela är en världsförändrare, talare, utbildare, mentor och författare. Ett kraftpaket av nyfikenhet, kärlek och äkthet. Hennes passion är att väcka passion, att väcka kreativitet och medvetenhet som leder till ett större liv. Hon brinner för att tända passionen i varje människas hjärta.

Metod

Metod

Pamela talar och utbildar människor globalt och riktar sig åt en bred målgrupp. Kärnan i hennes metod är att kliva utanför konflikter och undersöka roten till ett beteende, i ett klimat av acceptans och icke-dömande. Hon använder metoder inom avancerad självkännedom för att kommunicera och delge nyckeln till förändring, framgång och till utveckling av ett medvetet självledarskap samt förståelse för andra.

Passion

Passion

Pamela drivs av en stark passion för att skapa hållbar, global förändring genom att utveckla självledarskap, autentiskt och holistiskt ledarskap bland individer, företag och organisationer.
 Självledarskap är konsten att leda dig själv i den riktning som du vill att ditt liv ska ta. Hur du utvecklar din självkännedom och ditt mod för att kunna växa, mogna och utvecklas på alla områden i ditt liv.

Passion skapar betydelse, som i sin tur skapar fred. Individuellt och globalt.

 

pam

Talare

Pamela är en omtyckt talare som fängslar sin publik med sin energiska, ärliga och öppenhjärtliga storytelling. Hon har en vältränad förmåga att läsa av och känna in sin publik, skapa en unik och skräddarsydd upplevelse. Genom sina observationer och frågor både uppmuntrar och utmanar hon till utforskande av nya perspektiv. Oavsett om ni är en publik på 10 personer eller flera tusen personer, kommer ni att uppleva en nära kontakt med Pamela.
Pamela uppdaterar sig kontinuerligt med ledande forskning inom positiv psykologi, lyckoforskning och neurokognitions forskning vilket gör att hon ständigt levererar nya ideér, perspektiv och möjligheter.

PvS_Speaker

Facilitator

Pamela anlitas av nationella och internationella företag för att utveckla och förbättra koncept och organisationer. Där hon medvetandegör föreställningar och konflikter som hindrar individer, team, organisationer och koncept att nå sina fulla potential. Kärnan i hennes metod är att med öppenhet lyssna för att förstå och utforska genom att ställa frågor bortom dömande, antagande och slutsatser och via samtalet skapa utrymme för insikter, perspektiv och nytt agerande. Hon ger möjlighet till att kliva utanför konflikter och undersöka orsaken till ett beteende, i ett klimat av icke ­ dömande och utforskande. Hon använder metoder inom avancerad självkännedom för att kommunicera och ge nycklar som skapar medvetenhet, utvecklar individens självledarskap, förståelse för andra, förändring och framgång.

pam2

Mentor till hela skolan

Pamela anlitas för att utveckla och förbättra skolan. Hennes ledstjärna är frågeställningen Vad är världens bästa skola? Det är en prenumerationstjänst på 3, ­6, 12 månader och Pamelas kompetens används där behovet finns. Det kan vara på individ, team eller konceptnivå. Det är en organisk tjänst vilket innebär att Pamela används utifrån skolans behov under prenumerationstiden. Tjänsten kan variera mellan utforskande samtal i lärarteamet, till visioner och utvecklingssamtal med skolcheferna, till att Pamela föreläser för elever och lärare till konflikthantering både innanför och utanför klassrummet. Kombinationen av Pamelas erfarenhet inom skolvärlden, mångåriga arbete med ungdomar och hennes kompetens inom självledarskap gör att hon är ett stort bidrag för att förbättra och utveckla skolan.

pam3

Konceptutvecklare

Pamela är grundare till ledarskapsprogrammet Unfold Transformation som erbjuder ledarskapsutbildning och kurser i avancerad självkännedom. Hon har även grundat Nexters Leadership Initiative som är självledarskapsläger för unga personer mellan 13 och 19 år. Parallellt med kurserna utbildar Pamela ett team av ledare för att driva dessa ledarskapsprogram tillsammans med henne.

pam4

Mentor

Pamela är mentor åt framgångsrika världsförändrare, ledare och atleter med syftet att nå en högre nivå av balans och välmående i deras liv och karriärer. Hennes skarpaste verktyg är förmågan att se ditt hjärtats stora längtan och se igenom din ursäkter, anledningar och bortförklaringar. Med förmågan att se direkt till djupet av ditt hjärta, vägleder Pamela dig mot din högsta önskan och hur det det kan bli en integrerad del av ditt liv som leder till ett större liv.

 

Background

Pamela har över 20 års erfarenhet av ledarskapsutveckling, personlig utveckling och beteendevetenskap. Genom åren har hon arbetat inom både näringslivet och den offentliga sektorn men också med enskilda individer. Hennes arbete har grundats i hennes passion för person,- grupp- och organisationsutveckling. Hon har dessutom skrivit flertalet böcker om jämställdhet, pedagogik och personlig utveckling och hon har även författat ett antal barnböcker.

 

Pamela är grundare till ledarskapsprogrammet Unfold Transformation, som erbjuder ledarskapsutbildningar och kurser i avancerad självkännedom. Hon har också grundat Nexters Leadership Initiative som är självledarskapsläger för unga personer mellan 13 och 30 år.

 

 

 

Subscribe to receive daily motivational material

Daily Ignition

Subscribe
Book now